Önskeresan Dag 10 151 nM återstår 442 nM

Har börjat läsa önskeresan av Göran Schildt. Det fins vissa likheter mellan hans resa och våran, båda kan betraktas som just önskeresa, båda görs i en ketch och huvudpersonerna utgörs av ett äkta par, men där upphör alla likheter. Göran Schildt företar sin resa i ketchen Daphne på ca 10,7 m och 6,5 ton, och året är 1948, således strax efter kriget, då stora delar av Europa låg i ruiner och delar av seglingen fick företagas i smala minröjda koridorer på vägen från Danmark till Le Havre för vidare färder mot Paris och Medelhavet. De drabbas under färden över Nordsjön till England av sjösjuka, alla tre ombord blir rejält sjuka, men de använder den nu bortglömda, men uppenbart effektiva boten, beskriven av Kapten Voss på jordenruntsegling med Tilikam, “bästa boten mot sjösjuka är ett dricka havsvatten” Göran med fbesättning följer rekomendationen och tar en rejäl dos havsvatten med önskat resultat. Prova gärna själv då ni drabbas oc h
rapportera gärna här på sidan on ni finner havsvatten effektift mot sjösjuka, det har uppenbsrs fördelar är gratis och finns i obegränsade mängder.
Boken är skriven under en tid då Genusvetenskap inte stod högt i kurs, därav kan vi läsa att då Göran Schildt med fru i Ramsgate besökte den Svenska briggen Isolde och blev trakterade med bl.a. punch av den silverhåriga kapten ombord “Gammal fruntimmerskarl med glimten i ögat betraktar länge kapten och med välbehag Mona (Schildt fru) Vänd till mig förklarar han ;
-Det är rätt att ta vägkost med på resan, annars blir det farligt när sköna senioritor vinkar i hamnarna”.
Om ca tre dagar kan vi avgöra huruvida kvinnorna på Barbados utgör någon frestelse eller inte för den manliga besättningen, men i dagens jämlika samhälle föreligger samma frestelser numera även för den kvinliga dito.

Sent from Iridium Mail & Web.

This entry was posted in Seglingsförberedelser. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s